Corona

Vanwege het Coronavirus zijn de kinderboerderij en het CNME De Hooiberg voor onbepaalde tijd gesloten voor bezoekers en leerlingen uit het basisonderwijs. De lessen die in de periode van 15 maart 2020 t/m eind april gepland staan komen te vervallen. Of de lessen, die tussen eind april 2020 en juli 2020 gepland staan nog doorgang zullen vinden is zeer de vraag.

Mocht de rijksoverheid op 22 april besluiten tot het openen van de scholen voor onderwijs in de klas, dan wil dat nog niet zeggen dat de lessen op het CNME ook direct weer opgepakt kunnen worden aangezien het virus nog wel even rondwaart. Hoe we daarmee om zullen gaan hoort u later van ons… Ondertussen sterkte iedereen..

Bart van der Waal

CNME De Hooiberg