Corona

Vanwege het Coronavirus zijn de kinderboerderij en het CNME De Hooiberg voor onbepaalde tijd gesloten voor bezoekers en leerlingen uit het basisonderwijs. De lessen die in de periode van 15 maart 2020 t/m eind april gepland staan komen te vervallen. Of de lessen, die tussen eind april 2020 en juli 2020 gepland staan nog doorgang zullen vinden is zeer de vraag.

Mocht de rijksoverheid op 22 april besluiten tot het openen van de scholen voor onderwijs in de klas, dan wil dat nog niet zeggen dat de lessen op het CNME ook direct weer opgepakt kunnen worden aangezien het virus nog wel even rondwaart. Hoe we daarmee om zullen gaan hoort u later van ons… Ondertussen sterkte iedereen..

Bart van der Waal

CNME De Hooiberg

Lesprogramma voor het schooljaar 2020-2021 uitgebreid met gastlessen en digitaal aanbod

knop openIn mei van dit jaar hebben de scholen bericht ontvangen dat het NME-Jaarprogramma voor het schooljaar 2020-2021 van het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie weer online is.

Nieuw in het NME-Jaarprogramma is de uitbreiding van het aanbod met gastlessen en digitale les-activiteiten.

De digitale lessen zijn in de eerste plaats gericht op het onderzoeken van de natuur in de omgeving van de school. Deze nieuwe lessen zijn deels een reactie op de maatregelen als gevolg van het Coronavirus. Daarnaast is het ook een aanvulling op het digitale onderwijs dat de leerlingen nu al ontvangen.

Bart van der Waal
CNME De Hooiberg