Voor de Scholen

Op deze website vindt u het jaarprogramma voor het schooljaar 2020-2021.
Het is het zesde  jaar dat wij gebruik maken van een digitaal roostersysteem. Via deze website bent u online verbonden met een roosterprogramma. Door deze manier van werken kunt u beter aangeven wanneer u precies op welke lesdata en -tijden wilt komen en krijgt u een automatisch bericht van bevestiging.

Nieuw voor het komende schooljaar 2020-2021 zijn de gastlessen en het digitale aanbod. In verband met Covid-19 en de onzekerheid over het bezoeken van de locatie op de kinderboerderij bieden wij de mogelijkheid om de lessen deels digitaal en deels ondersteund door een medewerker, te volgen.

De materialen zijn hier en daar hetzelfde maar de intentie is veranderd. Werd er vroeger meer hap en snap gewerkt; tegenwoordig worden de lessen zoveel mogelijk ontwikkeld binnen een leerlijn. Door ons te richten op de leerlijn verwachten we dat de leerlingen stapsgewijs op een hoger niveau komen in de leerlijn van het betreffende onderwerp. Zo hanteren we vier leerlijnen: energie & klimaat, biodiversiteit en water en afval. Binnen deze leerlijnen komen af toe raakvlakken voor tussen de verschillende leergebieden. Zo hebben de lessen binnen de leerlijn water en afval ook een sterke component uit de leerlijn biodiversiteit. Je kunt niet alleen met water bezig zijn zonder dat de leerlingen ook naar de waterdieren gekeken hebben.

Het centrum wil bereiken, dat de kinderen door bezig te zijn met de levende natuur via bewondering en zorgen voor het dier en de planten, tot een bewuste betrokkenheid zullen komen, die tot uitdrukking komt in milieuvriendelijk gedrag.
Daarvoor is het nodig, dat de kinderen geregeld en regelmatig met die levende natuur in aanraking komen.

Wij hopen, dat u ook in het schooljaar 2020-2021 weer veelvuldig van onze diensten gebruik maakt.

Met vriendelijke groeten,
Hoofd CNME de Hooiberg,
Bart van der Waal